Select All
  • #TRUYỆN TRANH Sủng phi của Pharaoh
    21.9K 566 41

    _Nguồn: #Thichtruyentranh.com _Nhóm dịch: Truyenv1 _Tình trạng: Còn tiếp, hiện tại cứ có thời gian rảnh mik sẽ đăng liên tiếp 4 chap / 1 ngày. _ Thể Loại: Historical, Manhua, Romance, Shoujo, Xuyên không, ai cập cổ đại. _ Nội Dung: Mình sẽ tóm tắt phần nội dung riêng mà mình hiểu để dễ hình dung câu chuyện: ...