Select All
 • [BH EDIT HOÀN] HẠC MINH GIANG HỒ
  244K 11.2K 71

  Tên tiểu thuyết: HẠC MINH GIANG HỒ Tên gốc: 鹤鸣江湖 Tác giả: Diệp Mạch Thể loại: Bách Hợp Số chương: 71 (Raw hoàn) Tình trạng: Edit Hoàn Editor: Arashi Nội dung: Ân oán giang hồ, báo thù rửa hận, ngược luyến tàn tâm Coupl: Đoạn Vân Tụ x Diệp Tú Thường Phối diễn: Sở Dao, Kim Xu, Diệp Kính Thành, Diệp Viễn Khâm, Ngụy Thiế...

  Completed   Mature
 • [BHTT][Edit-Hoàn] Mạc Đạo Vô Tâm - Liễm Chu (Hiện Đại)
  781K 48.1K 129

  Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing - tiểulinh, up wattpad: daodinhluyen Lời nói đầu: 1/ Về bản thân...

  Completed