Select All
  • Khi con trai yêu nhau: Short Stories
    2.7K 865 16

    Mỗi thứ ngang qua cuộc đời, chính là định mệnh đã sắp xếp...dù đúng dù sai. Chúng ta say vì nhau, cuồng nhiệt vì nhau, chống lại cả thế giới vì nhau...đó là tình yêu đích thực, không có sự khác biệt nào cả... ...chỉ khác chúng ta là nam nhân! __________________ Những mẩu chuyện ngắn mà tôi viết, hẳn sẽ không phải có...