Select All
  • The most Beautiful win /Sebastian Stan/
    1.6K 147 6

    ,, Zmáčkni to červené tlačítko a spustí se losování" Sebastian zmáčkl a na obrazovce začaly probíhat fotky tisíce dívek, které se tam přihlásily. Dobrovolně. ,, A výherkyní je..... Týna Smith" řekla moderátorka.