Select All
  • [Three Shots] (VKook) Em không thấy
    35.9K 3.6K 4

    🖋Tác giả: Kim Cloud 🖋Thể loại: nhất thụ nhất công, ngược 🖋Cp: Kim Taehyung x Jeon Jungkook Thế giới của em tồn tại hai thứ. Bóng tối và anh. ▶▶VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER VÀ KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC.◀◀

    Completed