Select All
  • Şiirli Değnek
    755K 42.8K 51

    Sonra içimden bir parça eksildi, Dolduramadım gecelerce. ©Tüm hakları saklıdır.

    Completed