Select All
  • Hào Môn Kinh Mộng - Tố Niên Bất Tương Trì [Ân Tầm]
    5M 76.3K 353

    Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.