Select All
 • [Đam mỹ] Vết nhơ
  16.5K 1.4K 43

  VẾT NHƠ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Chém: Stormi Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Couple: Mặc Tức - Cố Mang Đọc chương mới nhất tại https://storminguyen.wordpress.com/2019/01/04/muc-luc-vet-nho/

 • [Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao Hậu
  40.3K 2.9K 40

  Tên gốc: Long tộc đệ nhất công ước Tác giả: Mao Hậu Chém by Stormi Thể loại: Niên hạ dưỡng thành, rồng nhỏ x rồng lớn, 1×1, HE ~ Couple: Lý Lâm Khê - Bạch Hoặc Bản wattpad up rất chậm, đọc chương mới nhất tại 👉🏻 https://storminguyen.wordpress.com

 • Z
  1M 4.8K 19

  .