Select All
  • ؛ vtrans. min yoongi | wifi.password
    109K 12.5K 20

    "Này anh gì đó ơi, ừm... wifi nhà tôi mới hỏng mất rồi, liệu tôi có thể sử dụng wifi nhà anh chung với được không? Nếu có thì, mật khẩu wifi là gì vậy?" Là một cô gái trong cuộc hành trình tìm ra mật khẩu wifi của anh chàng hàng xóm. -- ©trashjar trans by minnigga ▼ bản dịch đã có sự cho phép của author. vui lòng...

    Completed