Select All
  • Truyền thuyết chi chủ đích phu nhân (hoàn)
    607K 5.7K 8

    reup... chuyện này là vô tình chuông nhặt được bản word, để tiện cho việc đọc nên chuông mới đăng, mà nghe nói edier không muốn đem truyện ra ngoài nên chuông đăng truyện này đồng nghĩa với việc đăng trộm... vậy nên mấy bồ tèo đừng đem đi đâu nha, ngta kiện chuông chết...tội chuông lắm nghen... Mà bạn editer dịch hay...

    Completed   Mature