Select All
  • Bí Mật Của Người Giàu Có
    93 0 1

    Nhiều bạn trẻ thấy người ta khởi nghiệp, cũng lật đật mở công ty, nhưng chỉ được 3 bữa. Vấn đề không phải là kinh nghiệm xử lý công việc, kiến thức chuyên môn, kiến thức quản trị hay tuổi tác, vấn đề là KỸ NĂNG LÀM CHỦ không có. Nên phải dẹp tiệm. Muốn làm chủ, thứ nhất là phải có kỹ năng giao việc. Muốn có kỹ năng nà...

    Completed   Mature