Select All
  • [BTS]Nhường tớ thì cậu chết à?
    1.6M 181K 99

    JungKook: Nhường tớ một tí thì cậu chết luôn đấy à? *phụng phịu* Taehyung: Sao đến giờ mới nói, tớ còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề nên mới cả ngày bày trò nhảm. Đống thành tích kia nếu cậu thích thì cứ vồ đi, tớ không thi cũng có thể tốt nghiệp mà. JungKook: Cậu... Sao cái gì cậu cũng đem cho được hết vậy? Taehyung: Vì...

    Completed