Select All
  • Bir Fincan Mutluluk
    63.5K 5.8K 9

    "Bir insanı incitmenin en iyi yolu, onu kendi duygularından vurmaktır. " Bu gerçeğin fazlasıyla farkında olan Dicle Uçar, hissizliği kendisine misyon edinmiş; geçmişte yaşadıklarını ona hatırlatan mantığı, duygularını yastığının altına şaklamak zorunda bırakmıştır. Hayatta kurduğu planlar arasında da asla hislerini in...