Select All
  • Nie do końca umarli
    75.2K 8.2K 34

    Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje życie po śmierci? Ja wiele razy nad tym myślałam. Ale nigdy nie przypuszczałabym, że życie po śmierci może istnieć na Ziemi. Odkąd na naszej planecie pojawili się nie do końca umarli, nikt nie jest bezpieczny. Mam na imię Niki. Pomimo mojego młodego wieku, muszę chronić moją...