For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride
Select All
  • Luyến Ái: Sư Đồ Yêu Yêu
    129K 3.3K 62

    Tác giả : Thất Sắc Bảy Màu Nàng là đích nữ phủ tướng quân, vì thoát thân bái hắn làm sư lên núi học "nghệ". Hắn là tuyệt thế võ công , là rồng trong loài người, thân thủ bí ẩn ... lại nhìn trúng nàng làm đồ đệ. Hắn dưỡng nàng sinh tình. Chờ nàng lớn lên?!! Mỗ sư phụ gian xảo cưng chiều làm mỗ đồ đệ xin...