Select All
  • trấn hồn
    44.6K 1.7K 112

    Truyện reup lại từ trang truyện full. Một phần vì đây là truyện mình rất thích nên mình xin reup lại. chân thành cám ơn công sức của những người đã dịch bộ truyện này. Tác giả: Priest Edit: Duy Lam http://truyenfull.vn/tran-hon/ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Khôn...

    Completed