Select All
  • Buz bağlamış məktublar.
    112 7 1

    Məndən soruşanda ki, o kim idi -mənim ağlıma ilk olaraq gələn, Milad bayramının yeknəsaq zəng səsi, yaşıl alma, xışıltılı hədiyyə paketləri,ədviyyatlı mulled şərabı,soyuqdan donmuş barmaqlar, uşaqların qulaqbatıran gülüş səsləri, qara qarağatın qoxusu və qış olur. Bu kitab @nice_teen_love adlı yazarın "Записки на...