Select All
 • Haven Rey: A glimpse of HOPE (SCI-FIC)
  968 30 10

  Kabilang SIYA sa human weapon na dinisenyo para lipulin ang sinumang hindi sasang-ayon sa batas ng kinagisnang gobyerno, naka-programmed din siyang paslangin ang mga taga-Senipphil, ang bukod tanging bayan na kumakalaban sa mga batas nila. Wala rin siyang maituturing na pamilya, kaibigan o pangalan bukod sa numerong k...

 • CLICK / Completed Story
  303 8 6

  What if you die? Pero hindi mo alam kung sa papaanong paraan? Aalamin mo pa ba kung sa paano ka namatay o hahayaan mo na lamang na wala kang alam?

  Completed  
 • The Acts of Murderer (Available on Dreame)
  55.4K 1.9K 33

  Paano nga ba kumilos ang isang killer? Paano siya makisalimuhi sa mga taong nakapaligid sa kanya? Madali ba siyang mabasa, makikita ba sa kanyang mga mata na isa siya sa hindi mo pwedeng pagkatiwalaan? Isa ba siya sa mga taong kilalang-kilala muna ng lubos?

  Completed