Select All
  • The Wattpad Story
    945K 40.8K 32

  • Charm Academy: School of Magic (Published Under Cloak Pop Fiction)
    60.3M 1.7M 41

    She is Ariela Davis, an ordinary girl with an ordinary life. Pero dahil sa isang insidente kinailangan niyang lumipat sa bagong school sa gitna ng kanyang Senior year. Sa isang MAGIC SCHOOL kung saan dating nagtuturo ang kanyang Lola. This story is about magic, adventure, fantasy and romance. Welcome to CHARM ACADEMY:...

    Completed