Select All
  • Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi
    223K 2.9K 16

    Tên truyện: Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi (Master devil do not kiss me - 恶魔少爷别吻我) Tác giả: Cẩm Hạ Mạt Số chương: 917 (hoàn) Người dịch: Hoàng Mai Linh Giới thiệu: Truyện kể về một cô gái tên là An Sơ Hạ,Cô và mẹ cô sống nương tựa vào nhau. Nhưng trong một vụ tai nạn, cô đã mất đi người mẹ của mình. Khi mất, mẹ của An S...