Select All
 • SPG Of Sinful Affair.
  123K 2.7K 1

  Sinful Affair

 • Scandalous (Published Under Red Room)
  2.8M 63.6K 34

  Beautiful face, curvy, delicious figure and vivacious manner are one of Tessmarie de Leon's assets that make her look attractive and made people adore her. At iyon ang gagamitin niya para maagaw si Rogue sa girlfriend nitong si Kris Francisco na minsan na rin siyang inagawan ng boyfriend. Lintik lang ang walang gan...

  Completed   Mature
 • Dealing with My Ex's Twin (Published under RedRoon)
  1.8M 40.2K 24

  Pagkalipas ng isang taon ay hindi akalain ni Red na makikita pa niyang muli ang dating kasintahang si Rogue. Pagkatapos kasi ng gabing ipaubaya niya ang kanyang sarili sa lalaki ay bigla na lang itong naglahong parang bula. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Muling nag-cros...

  Mature
 • The Hunk Society book 1: Claimed (Published Under LIB BARE)
  2.7M 68.2K 26

  The Hunk Society book 1 (Claimed) Hunk society is an aggregated peer of young heirs who wanted to escape from their responsibilities and the life that they can't embrace. Together, in a camp - the Hunk Society Camp, na matatagpuan sa gitna ng isang masukal na kag...

  Completed   Mature
 • Destined Flame
  122K 3.6K 14

  Twin Flame soul mate is the most popular type of soulmate. There is usually one twin flame soulmate for each of us. Have you met your Twin Soul? Do you have any idea what are the signs that you've already met your Twin Flame? Si Catherine 'Cathy' Ramos ay alam na alam ang lahat ng...