For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride
Select All
  • Your Boyfriend is My Husband (LEGACY#2) #Wattys2016
    2.3M 53.6K 35

    Papayag ka bang mag pretend ang boyfriend mo na boyfriend ng iba? At ikaw mag pretend na girlfriend ng boyfriend ng iba? Sa madaling salita 'exchange partner'. Ang kasintahan ni Evo at Chloe ay isang Chinese na nakatakda para isa't isa. Sa madaling salita sakop sila ng isang tradisyon ng mga intsik sa isang arrange ma...