Select All
  • Şampiyon
    48.2K 3.1K 40

    "Babam, ağabeyime sarılıyor. Elleriyle onun sırtına vuruyor ve birbirlerinden uzaklaştıklarında, gözlerinin gururla parladığını görüyorum. 'Miles, oğlum. Git o okula ve herkese kim olduğunu göster. Şampiyonum benim.' diye haykırıyor. Ağabeyim başını sallıyor ve çantasını sırtlanarak kapıdan çıkıp gidiyor. Babam, gözle...

    Completed