Select All
  • I'm Making Out With The PLAYBOY at School (Soon To Be Published)
    29.3M 616K 68

    HIGHEST RANK: Number 1 in Romance -- Ang tanging gusto lang naman ni Amber ay katahimikan sa pag idlip, at sa rooftop niya magagawa yun. Pero ang di niya inaasahan nang makita dun ang well known playboy na si Damon na umiidlip din. At mas di niya inaasahan ang mga susunod na mangyayari. Let's see kung anong manyayari...

    Completed