Select All
 • Sẽ Có Cách, Đừng Lo
  61.5K 646 13

  Nếu cánh cửa này đóng lại, bạn sẽ chọn mở tiếp cánh cửa khác hay bất lực trong oán trách vô vọng? Người có thể dối ta, nhưng ta tuyệt đối không bao gìơ tự dối chính mình. Không có điều gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn cũng thế! Cuộc sống là muôn vạn những chữ "Ngờ", chúng ta không học được chữ "Ngờ", càng không thể...

  Mature
 • Nhà giả kim_Paulo Coelho
  132K 1K 44

  Nhà giả kim của Paulo Coelho là một câu cuyện đầy hấp dẫn lôi cuốn người đọc vào từng chi tiết. Nó như một điểm không thể dừng ở số phận mỗi người giúp ta tìm hiểu nó nhiều hơn...Hãy đọc và cảm nhận nhé!!!!

  Mature