Select All
  • Renksiz Bir Kadın
    10K 3.3K 49

    ~ Olay, yer, zaman, kahraman gibi kavramları silikleştir zihninde. Kokusuna aşık olduğum bir masalın özlemi var içimde..~ 28.01.2017 yayınlandı.