Select All
 • broken hearts » jikook [ita]
  3.6K 338 13

  ❝ qual è il tuo desiderio? ❞ ❝ vorrei solo che ti ricordassi di me. ❞ this is just a translation. all credits go to @aestheticallyjikook

 • chat | jikook | {português}
  82.6K 7.7K 37

  "sinto muito" "não sinta" • Todos os direitos reservados a @aestheticallyjikook

 • [Transfic] Chat
  12.3K 2.1K 34

  Belongs to aestheticallyjikook Translator: Carnation, Iris. Pairing: JiKook Translated with permission. Do not take out. / Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Thank you for reading.

 • pick up lines > jikook •çeviri• ✅
  318K 27.1K 53

  ❝arkadaşlarıma meleklerin var olduğunu göstermek için fotoğrafını çekebilir miyim?❞ ❝kimsin sen? ❞ thank you for your perfect story: ©aestheticallyjikook @holyjikook 'a ithafen♡

  Completed