Select All
  • [Hiện đại, Np] Tiếu Khuynh Nữ Phụ
    341K 21.1K 38

    Tên truyện: Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ Thể loại: Tình cảm lãng mạn, hắc bang, âm nhạc điện ảnh, trường học, np, ngược nam,... Nhân vật: Nữ chủ: Tang Tương Nữ phụ: Tang Họa [ Mộc Lung Hoa ] Nam chủ: Tịch Nguyệt Thần | Dung Phượng Khuynh | Lạc Ảnh Ca | Tuyết Hàn Tịch | Dạ Diễm| Lăng Băng Kỳ | Cố Tuyết | ... Sẽ còn...