Select All
  • Magical World Academy
    4M 155K 102

    Her name is Sofia Isabel Gonzalo or "Pia" for short. Simple lang syang babae.Nasa simpleng mundo ng mortal world pero yun pala ay akala nya lamang. Hanggang sa mapadpad sya sa eskwelahan na hindi kapani-paniwala. Paano nya matatanggap na sya ay nabibilang dito? Isang Magical World Academy na kung saan hindi normal ang...

    Completed   Mature