Select All
  • (Đồng tác giả)Boss!!! Em muốn tăng lương!
    106K 5.7K 30

    Một cô sinh viên 20 tuổi vì ngân khố cạn kiệt và do sức ép của cô bạn thân đã phải đi xin việc làm. Và oái oăm thế nào mà cô lại nộp lá đơn cuối cùng vào một công ty có tai tiếng nhất cả nước thời bấy giờ. Một anh chàng lạnh lùng 24 tuổi. Là tổng giám đốc của công ty có tiếng. Anh nhận được lá đơn của cô v...

  • Cool Boy Và Đầu Gấu
    43.4K 1.7K 22

    Completed