Select All
 • Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn(Hoàn)
  404K 4.5K 20

  Nếu như, anh biết rằng sẽ có ngày yêu em như thế. Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhất đầu tiên.

  Completed   Mature
 • Tây Thu tiểu công chúa [FULL]
  3.4M 201K 50

  Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn. Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến n...

  Completed  
 • Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm [Hoàn]
  14.6M 206K 240

  Tên tác phẩm: Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc (七年顾初如北) Tác giả: Ân Tầm Dịch giả: Tô Ngọc Hà

  Completed