Select All
  • Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 网游之八卦魔界 - Lucitiya
    20.9K 1.7K 31

    Tên truyện: Võng Du Chi Bát Quái Ma Giới 网游之八卦魔界 Tác giả: Lucitiya Editor: ... Beta-er: ... Thể loại: Đam mỹ, võng du, hài, tương lai, 1×1, HE. Couple: Hạ Vân Khải x Lộ Nhân Gia Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Raw: https://www.sto.cx/book-23676-1.html Edit/Beta by: https://tuyetvuanh.wordp...

  • Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ 特殊案件调查组 - Dịch Dung Thuật Cửu 易容术九
    81.5K 1.3K 25

    Tác phẩm: Đặc Thù Án Kiện Điều Tra Tổ (Tổ Chuyên Án đặc biệt) - 特殊案件调查组 Tác giả: Dịch Dung Thuật Cửu - 易容术九. Thể loại: hiện đại, trinh thám tâm lý, 1×1, cường cường, hổ công (có chút chút), HE. Tình trạng: 4 phần. Tình trạng edit: Đang tiến hành. Nguồn & spoil: Lâm Phong. Trans: QT ca ca. Editor: Amethyst Ngày bắt...