Select All
  • Công chúa biến thái (truyện siêu sắc 21+)
    1.1M 11.7K 33

    Chả có gì, cốt truyện cũng k quá đặc sắc, tình yêu nam nữ cũng chả có người thứ ba làm trò, chỉ là một chuyện tình bên nhau như nước chảy. Nữ chủ là một tiểu công chúa biến thái, tư tưởng kỳ diệu đủ đường, suy nghĩ lập dị, thích làm những thứ khác người, đặc biệt có năng khiếu nghĩ ra những thứ " đặc biệt" trong chuyệ...

  • [Tạm Drop] [XK, hài] Vương phi bất đắc dĩ
    50.2K 1.8K 22

    Di? Tại sao người khác xuyên qua đều là chết rồi xuyên qua, không thì tai nạn lạc rồi xuyên qua, hoặc đọc truyện rồi xuyên qua, quá hơn nữa là ngủ một giấc dậy đã thấy xuyên qua... nhưng tại sao đến lượt nàng lại là bị người ta từ thời không khác đến thời đại của nàng rồi bắt xuyên về?! Cái này cũng quá ư là ... đi! L...