Select All
  • Trọng sinh chi tái hôn một lần - Tiểu con chuột lớn 5030
    28K 163 2

    Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy mình đời này đều sống quá uất ức, xuất giá trước đối với phụ thân bá đạo không dám phản kháng, thành gia sau đối với cha mẹ chồng, đối với trượng phu làm khó dễ không dám biện bạch, cả đời đều ở ẩn nhẫn người khác, già rồi già rồi bị bệnh giường nhỏ, bên cạnh lại không có một ai có thể nói một c...