Select All
  • Review Nhân Vật Cho Các Author
    3.1K 231 4

    Mọi người hãy bình luận dưới topic một nhân vật truyện bất kì của mình và đưa ra phần tính cách tổng thể. Việc của bọn tớ chính là đọc truyện và nhận xét các cậu đã khắc họa rõ nét nhân vật đó chưa, nếu chưa thì chúng tớ sẽ góp ý và đưa thêm một số tình tiết giúp tác giả để khiến nhân vật ấy ấn tượng và đặc biệt hơn...

  • CLOSED | GatGroup-Design [#1]
    18.6K 1.9K 54

    [Ngừng Nhận Đơn] Các cậu vui lòng chuyển sang topic design #2 của GAT để tiếp tục đặt hàng nhé <3