Select All
  • Ma Tôn - Cửu Lộ Phi Hương
    950K 24.4K 92

    Hắn là Ma Tôn thượng cổ, tự vứt đi một phần trái tim chứa đựng tình yêu. Nàng là Hoa Lan bé nhỏ, đời này định sẵn chỉ là một tiên linh. Nhưng thế gian lắm mối duyên kì ngộ. Tình yêu trên đời mấy ai cưỡng lại đâu. Tru tiên đài, hắn vì nàng bất chấp sinh mệnh. Chốn hồng trần, nàng vì hắn mất hết tiên linh. Bãi bể nương...

    Completed