Select All
  • U.N.I. (Book 1 of U.N.I. Trilogy) (SC, #1)
    7.8M 67.2K 60

    Alysson Jane Rodriguez has everything she wants in her life. Mapagmahal na pamilya, mapagkakatiwalaang kaibigan, at maayos na edukasyon. Sa tatlong ito umiikot ang mundo niya kaya maayos at naging kontento na siya sa kanyang buhay. Pero lahat ay nabago sa biglaang pagpapakasal niya kay Gideon Azel Jimenez. Wala naman...

    Completed