Select All
  • Midnight Sun in het Nederlands
    9.3K 130 12

    Ik heb Midnight Sun van Stephenie Meyer vertaald naar het Nederlands. Ik zag dat sommigen al begonnen waren, maar niet verder gekomen waren dan een paar hoofdstukken. Ik kon niet wachten en ben begonnen met typen. Alle rechten gaan natuurlijk naar Stephenie Meyer. Ik hoop van harte dat ze ooit het verhaal nog afmaakt...