Select All
  • Hello Sweetie 🕗 Doctor Who
    2.6K 253 4

    Kiedy brakuje czasu i przestrzeni, a człowieczeństwo na świecie się kończy, niebieską budką przybywa szaleniec i wszystko ulega zmianie. - HELLO SWEETIE!