Select All
 • Thiên hạ kỳ duyên [Xuyên không, quyền mưu, cung đình] - Ánh Tuyết Triều Dương.
  483K 17.9K 190

  Thể loại: xuyên không, cung đấu. Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C3%AAn-h%E1%BA%A1-k%E1%BB%B3-duy%C3%AAn-xuy%C3%AAn-kh%C3%B4ng-cung-%C4%91%E1%BA%A5u-%C3%A1nh-tuy%E1%BA%BFt ) Vă...

 • Ẩn Đế - Xuyên không - Cổ đại - Hoàn
  69.9K 617 9

  Văn án: Nghe nói, nàng điên cuồng si mê miêu Tả quốc thứ nhất công tử Nam Tử Li, làm cho người ta gia thấy nàng liền đường vòng. Nghe nói, nàng không học vấn không nghề nghiệp, khí đổ quá mười ba vị lão sư, sau lại sẽ thấy cũng không ai dám giáo nàng. Nghe nói, nàng tàn nhẫn vô cùng, điêu ngoa tùy hứng, bởi vì nàng mà...

  Completed