Select All
 • Substitute
  523K 3.2K 17

  "Alam mo ba kung gaano kalayo ang pagitan ng dalawang tao kapag nagtalikuran na sila? Kailangan mong libutin ang buong mundo para makaharap ulit ang taong tinalikuran mo." Kapag may luma, may bago. Saan ka dun? Sa lumang tinapon ka o sa bagong handang pulutin ka? This is a girlxgirl story.

  Completed  
 • I Love You Even If You're A Girl (Completed)
  12K 252 11

  Paano kung ang itinuring mo BESTFRIEND MO for 10 years ay malaman laman mo nalang na TIBO pala? Anong gagawin mo kung nalaman mo rin na MAHAL KA pala ng itinuring mong bestfriend? Lalayuan mo ba siya dahil sa TIBO siya o lalayuan mo siya dahil sa MAHAL KA NIYA. Lets find out kung ano ang gagawing desisyon ni Aom Sucha...

  Completed  
 • By Chance
  163K 4.4K 35

  Author's Tagalog Debut Story [Highest Rank: #69 in Fanfiction] ~ Text Copyright © B.M 2015 All Rights Reserved This book is a work of Fiction. Names, characters, places and incidents are either the product of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, bus...

  Completed