Select All
  • YENİ BAŞTAN
    2.4K 274 6

    "Yeni Başlangıçlar için mutlu sona ihtiyacımız yoktu aslında mutsuz sonlar bile bizim için bir başlangıçtan ibarettir"