Select All
  • [FANFIC][EDIT][SEYOON] Don't like this world, just love only you
    3.2K 180 19

    Tên gốc: Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em. Tác giả: Kiều Nhất Thể loại: Tùy bút Character: SNSD's Yoona ft. EXO's Sehun - tựa tựa như All In Love (Cố Tây Tước) tuy nhiên, bạn nam chính không đến nỗi bỉ ổi vô sỉ như bạn Từ thiếu ~~