Select All
  • Unbroken Curse
    2.3K 29 7

    Scary Story na Tungkol sa isang lalakeng tinalikuran na lamang ang kayang pagmamahal sa isang babae dahil ang dati niyang kasintahan ay namatay na lang at wala nang pakialam ang lalaki, kaya ang kaluluwa ng babae ay gustong humingi ng hustisya sa kanyang pagkamatay.