Select All
 • Chênh vênh 25
  1.9K 24 1

  Chênh vênh 25 Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

  Completed  
 • KHÓC GIỮA SÀI GÒN
  13.7K 85 10

  Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch Retype: Victor Phu ************ Sài gòn trong mắt tôi luôn luôn đẹp. Dẫu nó tàn nhẫn, thực tế lạnh lùng với nhiều người đang sống nương vào nó. Nhưng nó lại ám ảnh người ta trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Sài gòn của tôi rất thực. Thực đến bất kỳ ai đọc cũng nhận ra đó là Sài Gòn mà họ mỗi ngà...

  Mature