Select All
 • Chênh vênh 25
  1.3K 19 1

  Chênh vênh 25 Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

  Completed  
 • Con Ngủ Đi Con - Nguyễn Ngọc Thạch
  14.6K 131 26

  Bản quyền tiếng Việt thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Hoàng Tiến - Nhãn sách zBooks. In theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa tác giả Nguyễn Ngọc Thạch và Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Hoàng Tiến - Nhãn sách zBooks, 2016. ALL RIGHTS RESERVED ☆☆☆ Nếu đã đọc Khóc Giữa Sài Gòn , chắc hẳn bạn sẽ biết nh...

  Completed  
 • KHÓC GIỮA SÀI GÒN
  9.9K 62 10

  Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch Retype: Victor Phu ************ Sài gòn trong mắt tôi luôn luôn đẹp. Dẫu nó tàn nhẫn, thực tế lạnh lùng với nhiều người đang sống nương vào nó. Nhưng nó lại ám ảnh người ta trong từng miếng ăn, giấc ngủ. Sài gòn của tôi rất thực. Thực đến bất kỳ ai đọc cũng nhận ra đó là Sài Gòn mà họ mỗi ngà...

  Mature