Select All
  • ŞEHİT-ŞEHADET
    250 10 1

    İSLAM'DA ŞEHİD VE ŞEHADET Lüğavî olarak, 'şe-hi-de' fiilinden gelip feil vezninden sıfat-ımüşebbehe olan, fail olarak şahid, mef'ul olarak da meşhud anlamlarını kapsayan ve aynı zamanda, Esma-i Hüsna-i İlâhîyye'den olan şehid; ve onun masdarı olan şehadet (ve şuhûd) kelimeleri, iştikakları ve müradifleri ile birlikte...