Select All
  • Chết Vì Cái Đẹp (Full)
    423K 18.5K 56

    Tác giả: Min Đơ . Cái đẹp luôn có một sức hút đặc biệt và xã hội đã công nhận điều này. Cậu và nàng gặp nhau khi cả hai sáu tuổi. Ngày đó cậu là một thằng bé dễ thương, ai cũng nói sau này cậu sẽ trở thành chàng trai đẹp hơn cả hoa. Nàng là quá khứ đẹp nhất của cậu. Rồi cậu lại phải về Mĩ. Chín năm sau, cậu về Việt Na...