Select All
  • Nhất phái hồ ngôn - Tứ Hỉ Thang Viên
    2K 35 2

    Tấn giang ngân bài đề cử VIP2015-08-27 kết thúc Văn vẻ tích phân: 55,567,128 Cổ đại – Ngược tâm – Huyền huyễn – 1×1 – HE Văn án Bị làm bồi lễ đưa vào long cung tiểu hồ yêu bạch liêm mặt mày tú lệ, cùng Sùng Diễm thượng tiên có thất phân tương tự. Nhưng mà long quân Ân Hàn Đình nghe nói đồn đãi sau lại lạnh lùng bác bỏ...

  • Lôi phong hệ thống - Phong Lưu Thư Ngốc
    16.3K 271 3

    Tấn giang VIP kim bài tác phẩm đề cử 2014. 03. 02 kết thúc Văn vẻ tích phân: 209,606,57 Hiện đại – Ngụy thúc chất – Sủng văn – Niên thượng – Hệ thống – 1×1 – HE 【 văn án 】 Một cái vì tư lợi đến tâm thần mất trí tối tăm thiếu niên tại hệ thống điều – giáo hạ phấn đấu thành tân thế kỷ sống lôi phong câu chuyện. Quét mìn...