Select All
  • [BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
    1.6M 55.6K 164

    -Bộ edit lần đầu tiên- Thể loại: Bách hợp, cung đình, cổ đại, 1x1, HE, có H(ít) Tình trạng: Hoàn, 165 chương + 1 PN Couple: Hạ Sí Mạch x Tuyên Cẩn - Thủy Khinh Linh x Tuyên Lưu Ly Văn án: Hạ Sí Mạch lần đầu tiên nhìn thấy Tuyên Cẩn là hồn phách bay lên mây, thề cuộc đời này phi khanh không cưới. Nhưng bọn họ...

    Completed   Mature