Select All
  • I'm Secretly Falling Inlove with My Bestfriend💓
    18K 505 22

    Minsan ang Kaibigan ang siyang tinatakbuhan kapag may problema ka sa Pamilya, Pag-ibig at Pag-aaral. Minsan din ang Kaibigan ang siyang nagbibigay kasiyahan sa araw mo. Pero minsan Kaibigan din ang dahilan ng pag iyak at pagkasira ng puso mo. Kaibigan lang ba talaga ang turingan nila sa isa't isa. O may mas higit pa...