Select All
 • Mạt thế chi dị hải
  416 3 2

  Mạt Thế Chi Dị Hải 末世之异海 Tác Giả: Hội Phi Đích Tây Qua 会飞的西瓜 Thể loai: mạt thế, đặc chủng binh công X bệnh kiều khoa học gia thụ, hải dương sinh vật biến dị, HE Tình trạng: hoàn Văn án Sinh vật biển liên tục không bình thường lúc sau, nhân loại nghênh đón trên đời lớn nhất một lần hạo kiếp Bệnh, tử vong, tuyệt vọng...

  Mature
 • ( Hy Lạp thần thoại đồng nhân ) Minh hậu - Đằng La Luyến Nguyệt
  12.2K 189 2

  Tấn giang VIP2015-08-19 kết thúc Văn vẻ tích phân: 58,178,128 Đồng nhân – Huyền huyễn – Sinh tử – 1×1 – HE Văn án: Melus, một cái chưa từng ghi lại tại lịch sử trung thiếu niên, bởi vì thứ nhất lời tiên đoán bị mẫu thân giấu ở thần điện trung nhiều năm, bởi vì thứ nhất lời tiên đoán vĩnh viễn phải vẫn duy trì thiếu ni...